Jagten på frisk drikkevand de kostbare dråber

Vandets rejse – fra regnvand til grundvand

Ribeformationen

Noget af det ældste ferske grundvand, der kendes her i Danmark, findes i et sand- og gruslag, som ligger dybt under den vest- og sydvestlige del af Danmark. Lagene, der hedder Ribeformationen, blev dannet af et stort flodsystem, som for ca. 20 mio. år siden afvandede dele af Skandinavien, Østersøområdet og Rusland. Floden udmundede i et delta nær Jyllands nuværende vestkyst.

Området er en del af Nordsøbassinet, som synker ganske langsomt. Efter aflejringen af Ribeformationen kunne tilførslen af sediment ikke holde trit med nedsynkningens hastighed. Derfor rykkede kysten mod øst, og fint materiale fra havet blev aflejret oven på sandet. Under istiden blev de øverste lag eroderet, men isen og smeltevandet lagde også nye lag ovenpå.

Grundvandet, der strømmer i Ribeformationen, dannes ved nedsivning gennem sandlag nær den jyske højderyg. Derefter siver det lige så langsomt mod Vesterhavet. Her presses vandet op, men opsivningen foregår vanskeligt, fordi der de fleste steder ligger tykke lag af ler mellem sandet og overfladen. Visse steder er der dog små ”vinduer”, og her kan vandet langsomt sive op.

På grund af dette ”flaskehalsproblem” er vandet i Ribe-formationen meget gammelt, mere end 1000 år. Så her vil der gå lang tid, inden vi ser sporene efter menneskets nuværende påvirkning. Til gengæld tager det også lang tid at rette op på eventuelle skader, som bliver forvoldt på grundvandet.