Optimale konstruktioner - når naturen former

Kolofon

Udgiver:

 • Fysikforlaget

Redaktør:

 • , Frederiksberg Gymnasium

Produktionsgruppe:

 • Martin Bendsøe, Danmarks Tekniske Universitet
 • Aksel Bertelsen, Akademisk Studenterkursus (fagredaktør)
 • Poul Hjorth, Danmarks Tekniske Universitet
 • Steen Markvorsen, Danmarks Tekniske Universitet

Web-redaktører:

 • , Horsens Statsskole

Layout (papirudgave):

 • Mette Qvistorff

Tryk:

 • Budolfi Tryk, Aalborg
 • Oplag 10.000
 • Den trykte version: ISSN 1602 - 5059

Projektet er støttet af Undervisningsministeriets tips/lottomidler og af Birch & Krogboe Fonden