Vælg mellem følgende temaer:

Danmark er verdens førende vindmølleland. Og udviklingen går hurtigt. Allerede i midten af 1999 var der installeret så meget vindkraft, at det dækker 10% af Danmarks elektricitetsforbrug. Regeringens energiplan, ENERGI 21, fra 1996 regnede med, at dette mål skulle være nået i år 2005. Denne hastige udvikling ser ud til at fortsætte. Så i fremtiden vil der være meget vedvarende energi til rådighed.

Vindenergi er en vedvarende energikilde, og der er rigeligt af den.

Foto: Vestas Wind System A/SAlene fra de fem områder, der er udset til havvindmøller, kan man høste hele Danmarks nuværende elforbrug.

Men vindenergi er også en tynd energi. Der er ikke meget i hver kubikmeter vind. Så endnu er det ret dyrt at høste den.

Og så er der lige det problem, at det ikke blæser hele tiden.