Vindens energi

Foto: NEG Micon A/SVindenergi er vedvarende energi. Den vind, der blæser lige nu, har hentet sin energi fra Solen i løbet af de sidste dage og uger. Solstrålingen har opvarmet atmosfæren og Jordens overflade, og givet anledning til, at der er dannet højtryk og lavtryk i atmosfæren. Udligning af disse trykforskelle kræver, at noget luft flytter sig fra højtrykket til lavtrykket. Kort sagt: vinden blæser. Jordens rotation og atmosfærens indhold af skyer og vanddamp gør så, at det er svært at forudsige præcist, hvor og hvor meget, det vil blæse.

Det er kun en lille del af solindstrålingen, der bliver til vindenergi. Men det er alligevel så meget, at alene den vindenergi, som det er teknisk muligt at høste fra lavvandede områder rundt om Europas kyster, er nok til at dække energiforbruget i Europa flere gange.

Den energi, som vinden indeholder, er bevægelsesenergi. Den stiger voldsomt med vindhastigheden. Faktisk stiger effekten af den vind, der blæser gennem en vindmølle, med vindhastigheden i tredje potens - så dobbelt vindhastighed betyder, at den vindenergi, der blæser ind mod en vindmølle hvert sekund, bliver otte gange så stor.

Derfor gælder det om at opføre vindmøllen på et sted, hvor det blæser vedholdende og meget.