Danmark er det land i verden, hvor der produceres flest vindmøller. I 1998 blev der produceret lige så meget vindkraft, som der totalt var installeret i landet ved årets begyndelse. Langt det meste gik til eksport.

Traditionen

Poul la Cours vindmøller på Askov Højskole var pionerarbejde i Danmark
inden for udnyttelse af vindenergi. Foto: Askov Højskole.

Dansk vindkraft har stolte traditioner og tidlige pionerer. Først og fremmest Poul la Cour, der for hundrede år siden gennemførte vindmølleforsøg og holdt kurser for ”Vindelektrikere” på Askov højskole. Allerede la Cour var opmærksom på vindkraftens hovedproblem: Hvordan skal vi få energi, når det er vindstille ? Han forsøgte med energilagring ved at spalte vand til brint og ilt. Brinten brugte han til belysning på højskolen. Forsøgene var ikke ufarlige - og ikke uden konsekvenser. Glarmesteren kom på arbejde når en gnist antændte knaldgassen.