Effektkurven

Vingerne i vindmøllens rotor omsætter energien af den vind, der blæser gennem rotoren til rotationsenergi. Moderne vindmøllevinger er konstrueret ved hjælp af hele den aerodynamik, som flyindustrien bruger til at lave effektive vinger.

Rotationsenergien overføres via navet, akselen og gearkassen til generatoren. Alle disse dele af en vindmølle er sammen med tårnet og styringen afstemt efter hinanden, således at vindmøllen producerer så meget el så økonomisk som muligt.

En vigtig kurve for en vindmølle er effektkurven, der viser hvor stor effekt vindmøllen yder ved forskellige vindhastigheder. En ideel effektkurve vokser hurtigt op når vindens energi vokser.

Generatoren skal nå den effekt, som den er beregnet til ved en vindhastighed, hvor vinden har en god effekt en stor del af tiden. Når det så blæser endnu kraftigere, skal møllen styres, så generatoren ikke bliver overbelastet. Det betyder at man går glip af noget af vindenergien - den spildes gennem møllen - men det gør ikke noget, for vindenergien er gratis, og generatoren producerer jo så meget, som den kan.

Effektkurve for NEG Micon 1000, der viser sammenhængen mellem vindhastighed og møllens producerede effekt..

Dataene bag kurven kan downloades hentes som excel-fil.

 Kilde: Energi- og Miljødata.