opgaver.gif (4446 bytes)

Marsmeteoritten ALH 84001

 1. Meteorittens tid på Jorden
 2. Hvor gammel er mars-meteoritten?
 3. Flyvetiden
 4. Kosmisk produceret krypton
 5. Geologiske aldre
 6. "Spøgelses-kerne"

Supplerende opgaver

 1. TNT, bomber og kratere
 2. Danske fald
 3. Meteoritter fra Mars
 4. "En stens liv"
 5. Allan Hills
 6. Kratere
 7. "Nålen i høstakken"
 8. Kosmisk bombardement
 9. Overvågning