i Perspektiv

Information

Projektets formål er at udvikle og producere et undervisningsmateriale i fysik, kemi og matematik til det gymnasiale niveau, der formidler aktuelle tekniske og naturvidenskabelige emner og nye forskningsresultater i et moderne layout.

Projektet er en videreudvikling af Fysik i Perspektiv og sker i et samarbejde mellem

  • Fysiklærerforeningen
  • Kemilærerforeningen og
  • Matematiklærerforeningen.

Projektet er støttet af Undervisningsministeriets tips/lottomidler og Birch & Krogboe Fonden