i Perspektiv

Kolofon

Udgiver:

  • Fysikforlaget

Redaktør:

  • , Frederiksberg Gymnasium

Fagredaktører:

  • Se informationen ved hvert nummer

Web-redaktør:

  • , Horsens Statsskole

Layout (papirudgave):

  • Mette Qvistorff

Tryk:

  • Budolfi Tryk, Aalborg

Projektet er støttet af Undervisningsministeriets tips/lottomidler og Birch & Krogboe Fonden.