Kraftige pumper

For det første skal man derfor have konstrueret en pumpe, som er i stand til at sammenpresse det store rumfang af gas meget hurtigt. Og for det andet skal køleanlægget have en god effektivitet. I almindelige køleanlæg – som f.eks i et køleskab – er kølemidlet adskilt fra selve luften i køleskabet. Adskillelsen sker med en såkaldt varmeveksler, der faktisk udgør selve fordamperen, som omtalt på forrige side. I ældre køleskabe er det den store aluminiumplade, man kan se på indersiden af den bageste væg. Den holder kølemidlet adskilt fra luften i køleskabet. I nyere køleskabe er fordamperen (varmeveksleren) indbygget i selve køleskabsvæggen.

Denne nye kølemaskine hos LEGO System A/S – den første af sin art i verden – blev i 1996 belønnet med EU’s miljøpris for renere teknologi. Dansk teknologisk Institut har bistået i udviklingen af køleanlæget. Og det er foregået sammen med verdens største fabrikant af industrielle køleanlæg, det danske firma Sabroe Refrigeration A/S. Man ser motoren og enden af kompressoren.

For et 2 MW køleanlæg bliver en varmeveksler meget stor, og hvad værre er: Der vil være et temperaturfald hen over den. Det betyder, at køleprocessen faktisk skal kunne køle længere ned end til 9 °C for at kølevandet, der returnerer til formene i fabrikken, kan blive 9 °C varmt. Det koster energi, og den energi er spildt.

De omtalte, meget strenge krav til pumpen i køleanlægget hos LEGO System A/S kan man få opfyldt ved at anvende nogle store pumper, som oprindeligt blev udviklet til afsaltningsanlæg i Israel, hvor man destillerer vand ved en ret lav temperatur. Disse pumper kan flytte 150 kubikmeter damp i sekundet.

Varmevekslerproblemet er løst ved helt at undlade varmevekslere. Varmeoverførslen fra formene i produktionshallen sker ved direkte kontakt med vandet, der hurtigt pumpes væk, for derpå (under fordampning) at blive afkølet i et fordamperkammer, hvor trykket er meget lavt. (Se skitsen). Den producerede damp pumpes væk i et andet kredsløb, hvor fortætningen foregår.