Nanovand - naonoteknologi omkring vand Naturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Nanovand - naonoteknologi omkring vand

 

Nanovand - Nanoteknologi omkring vand

Nanovand - Nanoteknologi omkring vand

Redaktion og layout: Niels Elbrønd Hansen.

Forfatter:: Henning Henriksen.

Tilrettelæggelse for web/webmaster: Knud Erik Sørensen.

Papirversionen er trykt hos Zeuner Grafisk, Odder, i et oplag på 10.000.

Billedleverandører:

  • Johan Forsberg – 1, 14, 16, 17, 18
  • Henning Henriksen – 4, 7, 20, 23, 25, 29
  • Frank Wouters – 5
  • Rasmus Holmboe Dahl – 19, 27
  • Mercedes–Benz, Danmark – 30
  • Steve Hillebrand -30

Forlaget har søgt at finde frem til alle rettighedshavere i forbindelse med brug af billeder. Skulle enkelte mangle, vil der ved henvendelse til forlaget blive betalt, som om aftale var indgået.

Salg: Lmfk-Sekretariatet, Slotsgade 23, 2200 København N, Tlf. 3539 0064, www.lmfk.dk.

Naturvidenskab for alle er udgivet af Fysikforlaget med støtte fra Hovedstadens Udviklingsråd og Undervisningsministeriets tips/lottomidler.