Jordens klima - fortid og fremtidNaturvidenskab for alle udgives af Fysiklærerforeningen Jordens klima - fortid og fremtid

 

Jordens Klima - fortid og fremtid

Redaktion, illustrationer og layout: Niels Elbrønd Hansen.

Produktionsgruppe: Mathias Egholm, Odder Gymnasium og Philip Jakobsen, Silkeborg Gymnasium, der har udarbejdet webdelen, og Rolf Haugaard Nielsen har lavet brødteksten til tekstheftet.

Tilrettelæggelse for web/webmaster: Knud Erik Sørensen.

Papirversionen er trykt hos Budolfi Tryk, Aalborg, i et oplag på 10.000.

Billedleverandører: Forlaget har søgt at finde frem til alle rettighedshavere i forbindelse med brug af billeder. Skulle enkelte mangle, vil der ved henvendelse til forlaget blive betalt, som om aftale var indgået.

Salg: Lmfk-Sekretariatet, Slotsgade 23, 2200 København N, Tlf. 3539 0064, www.lmfk.dk.

Naturvidenskab for alle er udgivet af Fysikforlaget med støtte fra Hovedstadens Udviklingsråd og Undervisningsministeriets tips/lottomidler.