Astrobiologi - Fra Big Bang til DNA Naturvidenskab for alle udgives af FysiklærerforeningenAstrobiologi - Fra Big Bang til DNA

 

 

Astrobiologi - Fra Big Bang til DNA

For 13,7 milliarder år siden så verden helt anderledes ud. Vi eksisterede ikke selv, mennesket eksisterede slet ikke, Jorden – den planet, som vi bor på – eksisterede ikke. Det samme gælder Solen, hele Solsystemet og alle de andre stjerner, som vi ser på himlen om natten. Ja selv de atomer, som vi selv består af, eller som omgiver os i dag, eksisterede ikke dengang.

Redaktion, illustrationer og layout: Niels Elbrønd Hansen.
Produktionsgruppe: Dorthe Agerkvist, Erik Frausing, Niels Elbrønd Hansen, Morten Lundsgaard,
Pia Villadsen
Tilrettelæggelse for web/webmaster: Knud Erik Sørensen.
Papirversionen er trykt hos Budolfi Tryk, Aalborg, i et oplag på 10.000.
Billedleverandører: NASA – 1, 10, 20n, 29, Niels Elbrønd Hansen – 3, 19, WMAP – 5, 9, COBE – 9, ESO – 10
Erik Frausing – 16, 17, 18, 24ø, 25, 26, METI/ERSDAC – 20, Warwich Hillier – 21ø,
NOAA – 27, M. Studinger – 28
Forlaget har søgt at finde frem til alle rettighedshavere i forbindelse med brug af billeder. Skulle enkelte mangle, vil der ved henvendelse til forlaget blive betalt, som om aftale var indgået.
Salg: Lmfk-Sekretariatet, Slotsgade 23, 2200 København N, Tlf. 3539 0064, www.lmfk.dk.
Naturvidenskab for alle er udgivet af Fysikforlaget med støtte fra Hovedstadens Udviklingsråd og Undervisningsministeriets tips/lottomidler.