Gennembruddet

Lad 100 møller blomstre…
Tvindskolernes motto, da de i slutningen af 70'erne byggede Tvindmøllen ved Ulfborg.
Foto: Tvindkraft.

Langt senere kom det industrielle gennembrud i halvfjerdserne. Der havde været energikrise og en række vindmølleamatører og småproducenter havde skabt interesse for vindmøllesagen. Der havde været en økonomisk nedgang i landbruget og i sejlsporten. Så et antal maskinfabrikker og et glas­fiber­båd­værft manglede noget at lave. Og endelig gik staten ind med tilskud til opførelse af vindmøller. Statens prøvefelt for mindre vindmøller ved Risø blåstemplede fra 1978 kvaliteten. Og så, da der var gået nogle år og en generation af relativt økonomiske møller i 50 kW-klassen var udviklet, kom gennembruddet med en massiv og heftigt statsstøttet efterspørgsel efter vindmøller i Californien. Det californiske marked forsvandt med et slag i 1986 da statsstøtten ophørte. Vindmølleindustrien kom i en krise, der betød mange konkurser og fusioner. De mest livskraftige industrier overlevede og satser i dag på et meget mere bredt internationalt marked. I dag er den typiske mølle vokset til 750-1500 kW og langt over halvdelen af verdensproduktionen laves af danskbaserede virksomheder.