Vinden skal væk

Vindmøller kan maksimalt trække 59% af vindens energi ud. Hvis en vindmølle forsøgte at trække hele energien ud af vinden, ville det gå rigtig galt. Luften ville ligge fuldstændig stille bag møllen. Den kinetiske energi er væk! Så ny og frisk vind ville være forhindret i at komme gennem vindmøllen. Vinden skal væk. Og det kommer den så.

Vindressourcekort for Bornholm - 1999 Kortet viser vindens energiindhold i en højde på 45 m over terræn. Kilde: RISØ og Energi- og Miljødata.