Vindmølleterrænet

Syltholm vindmøllepark (foto: NEG Micon A/S)

Det landskab, som en vindmølle opføres i, har stor betydning for hvor meget energi man kan høste. Hvis man har valgmuligheden, er det en god ide at vælge en åben placering i de retninger, hvor de mest energirige vinde blæser det meste af tiden. Som man kan se på vindenergirosen skal der helst være åbent terræn - eller hav - mod vest og sydvest. Derimod er det en rigtig dårlig ide at opføre sin mølle i et skovfyldt terræn. Man siger at terrænet har en ruhed. Jo mindre ruhed, jo mere vindenergi. Åbent hav, hvor vinden har frit løb, har ruhedsklasse 0 mens typiske landbrugsarealer har ruhedsklasse 2 - og her kan man kun høste halvt så megen energi.