Vindrose og vindenergirose

Inden man opfører en vindmølle er det vigtigt at kortlægge hvor meget og fra hvilke vindretninger vinden blæser.

Vindrosen fortæller om de fremherskende vindretninger. Fra hvilket verdenshjørne blæste vinden - hvor stor en del af tiden ? Men vindrosen viser ikke hvor kraftigt vinden blæste. En dag med stille brise fra sydøst tæller lige så meget, som en dag med stormende kuling fra vest. Vindmølle­plan­læg­geren er ikke ligeglad. Kulingen giver måske 64 gange så megen energi som brisen. For at få et mere sandfærdigt billede af hvilke retninger vi skal kigge i for at få øje på vindenergien, kan man tegne en vindenergirose. Den viser hvor stort energiindholdet i vinden er fra de forskellige retninger.

Figuren viser hvor meget energi en stor vindmølle kan producere med vind fra forskellige retninger for hver kvadratmeter af rotorarealet. Enheden på den radiale akse er kWh/m2/år. De inderste data er for en mølle placeret på Middelgrunden ud for København. De ydre data er for den samme mølle placeret på Horns Rev ud for Blåvands Huk i Vesterhavet.

Vindrosen kan hentes  som excel97-filen  vindenergirose

Kilde: Energi- og Miljødata.