Ideen

Når alle de fire 8,2 meter teleskoper i VLT kommer til at stå færdige, er det meningen, at de skal kunne anvendes på flere måder. Enten som fire adskilte teleskoper eller som forbundne teleskoper, der så at sige kan „tale sammen" – på en måde, der teknisk betegnes som interferometri.

Idéen bygger dels på lysets bølgenatur og dels på, at størrelsen af teleskopspejlenes diameter er den afgørende faktor for opløsningsevnen. I stedet for blot at anvende ét enkelt, kæmpestort spejl, anbringes to eller flere mindre spejle med tilsvarende stor afstand fra hinanden. Til gengæld forbindes de så elektronisk, hvad der netop gør det muligt at få dem til at arbejde sammen.

Grundplanen for VLT, hvor lysvejene fra de fire kæmpespejle (8,2 meter i diameter) og de tre hjælpeteleskoper (1,8 meter i diameter) er vist. Lyset samles i det centrale laboratorium, hvor interferensmønsteret (af de såkaldte interferensstriber) fremkommer.