Hubble-konstanten:

Ifølge Hubbles lov gælder der altså, at

v = H0 · r

hvor H0 er en universel konstant.

Som nævnt er der en del usikkerhed om størrelsen af Hubblekonstanten. I de følgende opgaver bruges værdien: