Jordens klima

– Hvordan opretholdes Jordens energibalance?

Jorden og Solen set fra rummet.Jordens klima varierer. I slutningen af 1600-tallet var Europa f.eks. udsat for en særlig kold periode med meget strenge isvintre. Og over længere perioder fortæller bl.a. iskerneboringer fra Grønland, at der med mellemrum har været kortere eller længere perioder med istider.

Naturlige mekanismer kan altså give anledning til betydelige variationer i klimaet. Men hvad med menneskets aktiviteter – især afbrændingen af olie, kul og naturgas? Har det indvirkning på klimaet?