Serien er udgivet af Fysikforlaget,
som ejes af Fysiklærerforeningen

    Fysikforlaget · Slotsgade 23. sal · 2200 København N
    Tlf: 35 39 00 64 · Fax: 35 39 48 14


Papirudgave (ISSN 1397-8411)

Økonomisk støtte:

Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet.

Tekst og redaktion:

Henry Nørgaard

Bidrag er stillet til rådighed af:

Mogens Mogensen, Carsten Bagger og Per Knudsen

Referencegruppe:

Mads Hammerich, Torben Lenskjær, Martin Schmidt, Susanne Stubgaard

Fotos:

 Forskningscenter Risø


Elektroniske udgave

Økonomisk støtte:

Center for Teknologistøttet Uddannelse (CTU).

Web-støtte:

Sektornettet.

Projektgruppe:

    Susanne Stubgaard (projektleder)
    Steen Toft Jørgensen (webmaster for Matematiklærerforeningen)
    Knud Erik Sørensen (webmaster for Fysiklærerforeningen)

Denne version er revideret marts 2006 af Knud Erik Sørensen