Danske forskere

Anja C. Andersen Anja C. Andersen

På Niels Bohr Institutet i København er Anja C. Andersen ph.d studerende. Hun arbejder overordnet med at forstå, hvordan grundstoffernes historie har formet sig i løbet af Mælkevejens udvikling. I praksis sker det ved bl.a. at undersøge forekomsten af de forskellige grundstoffer i meteoritter og ved at konstruere modeller for, hvordan stjernerne kan producere de mange forskellige grundstoffers isotoper.

En stor del af Anja C. Andersens arbejde har gået ud på at undersøge nano-diamanter fra fremmede stjerner i den meteorit, der kaldes Allende efter fundstedet i Mexico. Dette arbejde har involveret mange grene af både eksperimentel og teoretisk fysik og kemi. Diamanterne skulle først isoleres fra resten af meteoritten. Siden blev de studeret nøje i elektron-mikroskop. Og dernæst skulle deres oprindelse forklares ud fra computermodeller af stjerner, hvor mange forskellige grene af fysikken indgår.

Anders Meibom Anders Meibom

Ved Fysisk Institut på Odense Universitet er Anders Meibom ph.d studerende. Han arbejder især med at forstå Solsystemets udviklingshistorie. Det sker ved bl.a at bestemme, hvor hurtigt meteoritterne er blevet afkølet, mens de endnu var en del af deres moderlegeme, en asteroide.

Anders Meibom har også deltaget aktivt i meteoritjagten på Antarktis, hvor han opholdt sig i hele syv uger omkring årsskiftet 1995/96. - Jeg oplevede uendelige dage under midnatssolen, minus 60 graders Celsius og at være indespærret i et telt under voldsomt stormvejr. Og så fandt vi meteoritter på stribe, siger Anders Meibom.

Anders Meibom pusler desuden med tanken om, at det måske også i Grønland er muligt at finde områder, der fungerer som meteoritfælder. - Selve opkoncentreringen af meteoritterne er ikke fuldt forstået, siger Meibom. - Og selv om mange hævder, at temperaturerne i Grønland er for høje, og at isen flyder hurtigere end på Antarktis, så tæller jo i virkeligheden hverken din eller min mening. Kun eksperimentet - den ærlige, uomtvistelige observation. So, let's go!

Jens Martin Knudsen Jens Martin Knudsen

- Planeten Mars gemmer måske på hemmeligheden om livets oprindelse, siger Jens Martin Knudsen, der er lektor og dr. scient i fysik ved Ørsted-laboratoriet under Niels Bohr Institutet i København. Han har analyseret forekomsten af grundstoffet jern i massevis af meteoritter med henblik på at forstå, hvilken rolle jern har spillet for Solsystemets historie. Under dette arbejde opdagede én af hans specialestuderende Jørgen F. Albertsen en helt speciel - såkaldt ordnet - fase bestående af lige dele jern og nikkel. Legeringen er dannes i jernmeteoritter på grund af deres ekstremt lave afkølingshastighed.

Jens Martin Knudsen studerer også det flydende vands rolle for Mars' udvikling - og dermed for livets mulige oprindelse på Mars.