Serien er udgivet af Fysikforlaget,
som ejes af Fysiklærerforeningen

    Fysikforlaget · Slotsgade 23. sal  2200 København N
    Tlf: 35 39 00 64 · Fax: 35 39 48 14


Papirudgave (ISBN 87-7792-014-7)

Økonomisk støtte:

Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet.

Tekst:

Jan Teuber og Henry Nørgaard

Redaktion:

Henry Nørgaard

Bidrag er stillet til rådighed af:

Dette hæfte er blevet til ved hjælp af bidrag stillet til rådighed af firmaerne Widex, Danavox og Oticon. Også bidrag fra Jesper Bay, Mikroelektronikcenteret og Torben Poulsen, DTU har været benyttet.

Referencegruppe:

Mads Hammerich, Torben Lenskjær, Martin Schmidt, Susanne Stubgaard


Elektroniske udgave

Økonomisk støtte:

Center for Teknologistøttet Uddannelse (CTU).

Web-støtte:

Sektornettet.

Projektgruppe:

    Susanne Stubgaard (projektleder)
    Steen Toft Jørgensen (webmaster for Matematiklærerforeningen)
    Knud Erik Sørensen (webmaster for Fysiklærerforeningen)

Denne version er revideret marts 2006 af Knud Erik Sørensen