Profiler bag forskningen i og fremstillingen af de moderne høreapparater:

Henrik Bagger Olsen

Det danske firma DANAVOX har fremstillet det nye, digitale høreapparat, Danasound. Henrik Bagger Olsen er den person, der her har ledet udviklingen af det nye integrerede kredsløb, som er grundlaget for apparatet.

Selve størrelsen, strømforbruget og dynamik-området i kredsløbene er de vigtigste ting at få rigtigt på plads, fortæller Bagger Olsen. Og da de tre faktorer ikke er uafhængige af hinanden, beror det på mange forsøg at finde den optimale kombination.

Vi har alle signalbehandlingsfunktionerne, de digitale kredsløb og hukommelsessystemerne på én chip. Det gør chippen mere pålidelig, og samtidig er det lettere både at producere og teste den.

Vi har arbejdet sammen med kredsløbsdesignere i Californien om opgaven. Det er ikke altid lige let sådan at arbejde "på langdistance", siger Bagger Olsen. Men vi har opnået et resultat, der er endnu bedre, end vi havde turdet håbe.

Carl Ludvigsen

Hos firmaet WIDEX har civilingeniør Carl Ludvigsen især arbejdet med den audiologiske del af det digitale høreapparat, som heddder SENSO. Selve registreringen af forskellige typer af specifikke høretab og sammenligningen med normalhørelsen har været en central del af hans arbejde. Men også den idémæssige side af designet har Carl Ludvigsen været med i. Her har der i særlig grad været sat focus dels på at imødekomme brugernes ønsker om bedre at blive i stand til at skelne tale klart fra støj i støjbelastede situationer. Og dels på at eliminere de generende hyletoner, som mange ældre høreapparater ofte var plaget af.

Jesper Bay

Mikroelektronikcenteret ved Danmarks Tekniske Universitet arbejder civilingeniør, Jesper Bay som erhvervsforskerstuderende med at fremstille de mini-mikrofoner, der skal indgå i fremtidens høreapparater. Der er tale om grundforskning på feltet. Nogle af problemerne består i at få forbedret signal/støj-forholdet.

Vigtigt er det naturligvis også at få indbygget elektronikken i form af forstærkere og filtre - samtidig med at der arbejdes på at få konstrueret en indkapsling af mikrofonen. - Det er vanskeligere end mange af de andre opgaver, fordi der jo skal være åbent ud til omgivelserne, så lydtrykket kan komme ind i mikrofonen, fortæller Jesper Bay. Målet er at få konstrueret indkapslingen på waferniveau i så høj grad som muligt.