Høreskader eller problemer med hørelsen kan ytre sig på flere måder. Det sædvanligste symptom er, at man har svært ved at høre svage lyde, og at ørets dynamiske område (intervallet fra hørbarhedstærskel til smertegrænse) er skrumpet ind. Desuden kan der opstå specielle høreskader ved bestemte frekvenser.

De mest alvorlige høreskader er dem, der er knyttet til ødelæggelse af hårcellerne, enten som følge af alder - eller en pludselig spidsbelastning (impulsstøj). Det er først for forholdsvis nylig, at de skadelige virkninger af impulsstøj er blevet erkendt. Forskelligt legetøj med "knaldeffekt", som tilsyneladende ingen stor lydstyrke frembringer, har vist sig at føre til varige høreskader hos et stort antal børn. Virkningen består især i, at forbindelsen mellem hårceller og basilarmembran pludselig afbrydes.

Endelig er der adskillige typer høreproblemer, som opstår ved selve hjernens fortolkning af de modtagne signaler. En udbredt lidelse er tinnitus, hvor patienten uden ydre årsag hører en ganske bestemt tone gennem kortere eller længere tid.