I dag er det muligt at give totalt døve noget af hørelsen igen. Det drejer sig om de mennesker, der har fået sansecellerne i det indre øre ødelagt f.eks af en infektion eller som er født med denne defekt.

Fidusen består i et såkaldt cochlea-implantat. Det er en slags elektronisk protese, som erstatter mellemøret og nogle af det indre øres funktioner. Med andre ord en slags kunstigt øre, som har en ydre del, der så at sige oversætter lydbølgerne til elektriske impulser. Denne del er med en ledning forbundet til en sender - anbragt lige bag øret. Senderen overfører med radiosignaler - trådløst - magnetiske impulser til det indopererede implantat, som derpå overfører impulserne gennem en lang elektrode, der ender helt inde i selve øresneglen. Elektroden er her forbundet direkte med hørenerven.

Hvis man ikke er født døv, men på et tidspunkt har udviklet sprog og tale, genvindes hørelsen ved denne metode desværre ikke fuldt ud. Men efter oprationen kan man genkende masser af lyde. I de bedste tilfælde bliver det muligt at føre en telefonsamtale, og i hvert fald forøges evnen til at mundaflæse, fordi der nu samtidig høres lyde

.

Små børn, der er født døve, og som får indopereret et cochlea-implantat, mens hørebanerne og hørecentrene i hjernen endnu er unge og lærenemme, kan i nogle tilfælde udvikle en så god hørelse, at de kommer til at tale næsten helt normalt.

Verden over lever op mod 10.000 mennesker med den slags implantater. For dem er der ganske enkelt tale om små mirakler - bedrevet af vore dages elektronik.