Widex' Senso

Her er nogle eksempler på ydeevnen for det danske firma Widex's moderne, nye høreapparat, SENSO.

På den første figur ville en vandret line ud for 0 dB øverst på figuren vise forholdene for en person med normal hørelse. Nu illustreres i stedet høreevnen for en stærkt hørehæmmet person. Det ses ved, at den tykke, røde streg er flyttet helt ned omkring 80 db. Den angiver personens høretab. Den tynde, røde streg længere nede viser, hvor personens smertegrænse er. Området mellem de to streger, er der hvor lyden skal falde for at den hørehæmmede kan opfatte lyden uden ubehag.

For at sætte personen i stand til at høre normal tale (der falder i det lyseblå område) forstærker høreapparatet lyden. Det mørkeblå område er den forstærkede tale. I figur 1 forstærkes den 50 dB ved 250 Hz, mens den forstærkes 70 dB ved 3 kHz. De fleste områder af talelyden filtreres dermed ind i det hørbare område.

I figur 2 er der tale om en person, som "kun" har et høretab ved høje frekvenser. Den normale tale (igen vist lyseblåt) forskubbes nu kun lidt i den ene ende - igen forskelligt for forskellige frekvenser.

De digitale høreapparater giver mulighed for at tilpasse filtreringen af lyden til lydniveauet. I tredie tilfælde ses hvordan filtreringen automatisk tilpasses til lydniveauet ved henholdsvis svag, middel og kraftig tale.