Programmering

Men betyder det så, at der skal eksistere et nyt høreapparat for hver høreskade? Eller at man skal skifte sit høreapparat ud hver måned, hvis ens hørelse svækkes systematisk med tiden? Nej, sagen er, at et moderne høreapparat som sagt er en computer. Det kan programmeres. De 7 frekvenskanaler kan justeres uafhængigt af hinanden, så der bedst muligt kompenseres for den aktuelle høreskade. Og det kan foregå "mens man venter", nemlig mens høreapparatet sidder i brugerens øre.

Man starter med en avanceret måling af brugerens hørelse under forskellige omstændigheder. Før i tiden bestod en sådan audiologisk undersøgelse kun af en måling af den pågældende persons opfattelse (hørbarhedstærskel, dynamisk område) af rene toner med forskellige frekvenser, men i dag lægger man stærk vægt på opfattelsen af lydprøver fra mere realistiske miljøer så som f.eks. arbejdspladsen, hjemmet, koncertsalen osv. - og indretter den audiologiske test herefter.

Efter endt undersøgelse skal høreapparatet programmeres. Et ekspertsystem i en PC beregner, hvordan lyden skal behandles for at brugeren får den bedste oplevelse i hver af et antal dagligdags lydmiljøer. Disse indstillinger overføres så til apparatet og testes af brugeren, som derpå selv kan skifte program fra lydmiljø til lydmiljø. Fordelen er, at programmeringen let og billigt kan laves om, hvis brugeren ændrer høreevne.
Herefter er høreapparatet klar til brug. På grund af dets lave strømforbrug kan det være tændt i op til 200 timer, før dets miniature-batteri skal udskiftes.