Avanceret filtrering

Det digitaliserede signal spaltes nu op i 7 forskellige frekvensområder og behandles separat (filtreres) i hvert af dem. Alle de filtrerede signalers styrke kan reguleres uafhængigt af de andre. Netop heri ligger nøglen til høreapparatets alsidighed. De filtrerede signaler samles så igen, idet de grupperes svarende til høj eller lav frekvens, og de to kombinerede signaler efterbehandles af hver sin processor, inden de samles og omsættes til et "analogt" (dvs. normalt) lydsignal via en D/A-converter og en mini-højttaler.

I et moderne høreapparat er det ikke nok bare at forstærke lyden. Den skal desuden filtreres og viderebehandles. Det er nødvendigt, fordi man både forsøger at genoprette muligheden for at høre med normal styrke og at genskabe selve lydbilledets kvalitet. Dvs. forbedrer forståeligheden af tale og opfattelsen af svage lyde i et støjfyldt miljø, under en koncert osv. Hvis man f.eks har nedsat hørelse ved en bestemt frekvens (tonehøjde) på grund af en pludselig overbelastning eller længere tids påvirkning, kan man vælge at fremhæve den pågældende frekvens frem for de andre, når det digitale lydsignal behandles inden den endelige forstærkning.