Evig Energi ? - batterier og brændstof

Link til facitliste

Referencer

[1.1] fys.dk/links/1-1
[1.2] fys.dk/links/1-2
[1.3] fys.dk/links/1-3
[1.4] fys.dk/links/1-4
[1.5] fys.dk/links/1-5
[1.6] fys.dk/links/1-6
[1.7] fys.dk/links/1-7
[1.8] fys.dk/links/1-8
[1.9] fys.dk/links/1-9
[1.10] fys.dk/links/1-10
[1.11] fys.dk/links/1-11
[2.1] fys.dk/links/2-1A , fys.dk/links/2-1B
[2.2] Thomas Erik Lyck Smitshuysen, Investigation of Alloy Catalysts for Conversion of Sustainable Energy, PhD–afhandling DTU, Januar 2022. Figur 2.2a/b lavet af Thomas med data fra fys.dk/links/2-2A , fys.dk/links/2-2B
[2.3] fys.dk/links/2-3A , fys.dk/links/2-3B
[2.4], [2.5] DTU, fotograf Jesper Scheel
[2.6] fys.dk/links/2-6
[3.1] Alessandro Volta, Den Store Danske Ency­klopædi Encyklopædi, Bind 20, Gyldendal 2001.
[3.2] Abraham Pais, Niels Bohr’s Times, Clarendon Press, Oxford 1991, side 480.
[3.3] Inspireret af H. Mygind, O. Vesterlund Nielsen, V. Axelsen, Basiskemi C, Haase Forlag 201, s175.
[3.4] Figur redigeret fra J.–M. Lévy–Leblond & F. Balibar, Quantics, North–Holland 1990, s464.
[3.5] Inspireret af R. Chang og J. Overby, General Chemistry. The Essential Concepts, 6. udgave, McGraw–Hill 2011, s667.
[3.6] Fra [3.5] s670.
[3.7] E. Strandgaard Andersen, P. Jespersgaard og O. Grønbæk Østergaard, Databog fysik kemi. F & K Forlaget.
[3.8] B. H. Mahan, College Chemistry, Addison–Wesley, Reading, Massachusetts 1966, s303.
[4.1] fys.dk/links/4-1A , fys.dk/links/4-1B
[4.2] Tejs Vegge, Batteries for electrochemical energy storage, noter kursus 47402, DTU Energi, DTU, 2021.
[4.3] H. H. Hansen og L. Sønderberg Petersen (red.), DTU International Energy Report 2013: Energy storage options for future sustainable energy systems, DTU, 2013.
[4.4] fys.dk/links/4-4
[4.5] J. Yang mfl., Rapid Prediction of the Open–Circuit–Voltage of Lithium Ion Batteries Based on an Effective Voltage Relaxation Model, Energies 2018, 11, 3444; fys.dk/links/4-5
[4.6] C. Liu, Z. G. Neale og G. Cao, Understanding potentials of cathode materials in rechargeable batteries, Materials Today, 19, no 2, Marts 2016.
[4.7] Dorthe B. Ravnsbæk, fys.dk/links/4-7
[4.8] fys.dk/links/4-8
[4.9] L. F. Arenas og F. C. Walsh, Redox Flow Batteries for Energy Storage, Encyclopedia of Energy Storage, Elsevier, fys.dk/links/4-9
[4.10] Bearbejdet øvelsesvejledning, Nanoteket, Elisabeth Therese Ulrikkeholm, Karakterisering af røntgenspektrum, fys.dk/links/4-10
[4.11] Bearbejdet øvelsesvejledning, Nanoteket, Louise Sejling Haaning, Visualisering med SEM , Farver og strukturer, fys.dk/links/4-11
[4.12] Spektrum optaget med Nanotekets røntgenapparat, Bianca Laura Hansen.
[4.13] Nanotekets øvelsesvejledning, Se det usynlige, fys.dk/links/4-13
[4.14] Ole Trinhammer, Røntgenstråling og CT–skanning for gymnasieelever, Kvant, juni 2019, fys.dk/links/4-14
[4.15] E. A. Olivetti, G. Ceder, G. G. Gaustad og Xinkai Fu, Lithium–Ion Battery Supply Chain Considerations: Analysis of Potential Bottlenecks in Critical Metals, Joule 1, 229, Oktober 2017.
[4.16] Lithium fys.dk/links/4-16A, Cobalt fys.dk/links/4-16B, Nickel fys.dk/links/4-16C, USGeological Survey, fys.dk/links/4-16D, Mineral Commodity Summaries 2022 – Vanadium, fys.dk/links/4-16E
[4.17] U.S. Geological Survey, Mineral commodity summaries 2020, s200, fys.dk/links/4-17
[5.1] fys.dk/links/5-1
[5.2] Anders B. Laursen, Ana Sofia Varela, Fabio Dionigi, Hank Fanchiu, Chandler Miller, Ole L. Trinhammer, Jan Rossmeisl og Søren Dahl, Journal of Chemical Education: Electrochemical Hydrogen Evolution: Sabatier’s Principle and the Volcano plot, 89 (2012) 1595-1599, fys.dk/links/5-2
[5.3] Ole L. Trinhammer, Joseph Gauthier og Henrik Høgh Kristoffersen, Katalyse i grænseområdet mellem fysik og kemi – En Bohr–guldmedalje værd, LMFK–bladet 4/18.
[5.4] Anders B. Laursen, Isabela Costinela Man, Ole L. Trinhammer, Jan Rossmeisl og Søren Dahl, The Sabatier principle illustrated by catalytic H2O2 decomposition on metal surfa­ces, Journal of Chemical Education, 88 (2011) 1711–1715, fys.dk/links/5-4
[6.1] Hanstholm Havn, fys.dk/links/6-1
[6.2] Energy X – projektets rapport, Research needs towards sustainable production of fuels and chemicals, fys.dk/links/6-2
[6.3] Ole Trinhammer, Evig Energi? – brændselsceller, Fysikforlaget 2005, s14.
[6.4] Foto fra fys.dk/links/6-4
[6.5] C. Mittal, C. Hadsbjerg og P. Blennow, Small–Scale CO from CO2 using Electro­lysis, Chemical Engineering World, Marts 2017, side 44–46.
[6.6] R. Chang og J. Overby, General Chemistry, 6. udg., McGraw–Hill 2011, s383.
[6.7] Behzad Partoon, Aarhus Universitet.
[6.8] Aarhus Universitet fys.dk/links/6-8A og Energiforskning.dk fys.dk/links/6-8B
[6.9] Privat korrespondance, Behzad Partoon, Aarhus Universitet/Foulum.
[6.10] Figur fra [6.2] på grundlag af data fra M. Bernt, A. Siebel og H. A. Gasteiger, Analysis of voltage losses in PEM water electrolyzers with low platinum group metal loadings, Journal of the Electrochemical Society, 165 (2018) F305–F314.
[6.11] fys.dk/links/6-11
[6.12] fys.dk/links/6-12
[6.13] Fra A. Grimaud, J. Rossmeisl og P. Strasser, Water splitting and sustainable H2 production i [6.2].
[6.14] Z. W. Seh, J. Kibsgaard, C. F. Dickens, I. Chorkendorff, J. K. Nørskov og T. F. Jaramillo, Combining theory and experiment in electrolysis: Insights into materials design, Science 355 (2017) 146.
[6.15] Figur fra [6.2], Poul Georg Moses, Haldor Topsøe.
[6.16] Figur fra R. Perez og M. Perez, (2009): A fundamental look at energy reserves for the planet. The International Energy Agency SHC Programme Solar Update, Volume 50, side 2–3, April 2009. Se også M. Perez og R. Perez, Update 2022 – A fundamental look at supply side energy reserves for the planet, Solar Energy Advances, 2 (2022) 100014.
[6.17] R. R. Roy og B. P. Nigam, Nuclear Physics. Theory and Experiment, John Wiley and Sons, New York 1967, s164.
[6.18] fys.dk/links/6-18
[6.19] fys.dk/links/6-19
[6.20] fys.dk/links/6-20
[6.21] fys.dk/links/6-21
[6.22] fys.dk/links/6-22
[6.23] Figur fra fys.dk/links/6-23
[6.24] Fra BPs hjemmeside fys.dk/links/6-24
[6.25] fys.dk/links/6-25
[6.26] A. Rose, A Global View of Solar Energy in Rational Units, Phys. Stat. Sol. (a) 56 (1979) side 11–26.
[6.27] Jordens energibudget, fys.dk/links/6-27A Se også NASAs figur fys.dk/links/6-27B

TILBAGE